بخش اورژانس

  • 1394/08/04
  • 13:45:05
  • 14956

بخش اورژانس بيمارستان در ورودي مجموعه قرار گرفته که داراي 20 تخت مي باشد. اين واحد داراي بخش های ايزوله تنفسي، ايزوله اعصاب، اتاق مخصوص كودكان، VIP، سوختگي و اتاق عمل سرپائي مي باشد. اين واحد مجهز به 3 دستگاه آمبولانس جهت ارائه خدمات به مردم است. در ورودي اين بخش اتاق CPR مجهز به ونتيلاتور، دستگاه ساكشن، اكسيژن مركزي و مانيتور مي باشد. همچنين اين بخش داراي واحد تزريقات خانم ها و آقايان بصورت مجزا مي باشد.

در اين واحد جهت ارائه خدمات، بخش بستري و سرپائي خانم ها و آقايان از يكديگر مجزا مي باشد. از مزيت هاي اين واحد نزديكي به بخش هاي تشخيصي راديولوژي و آزمايشگاه است. در بخش اورژانس در سه شيفت، يك پزشك متخصص طب اورژانس و يك پزشك عمومي حضور دارد و اين كار باعث مي شود كه پزشك در سريع ترين زمان ممكن بربالين مراجعه كنندگان اورژانس حاضر شود.