حوادث ويژه قابل گزارش

  • 1395/04/10
  • 13:59:46
  • 7645

حوادث ویژه قابل گزارش به EOC  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

حوادث ترافیکی با بیش از 4 مصدوم یا 2 فوتی و یا ترکیبی از مصدومین و فوتی

حوادث ترافیکی زنجیره ای اعم از وجود یا عدم وجود مجروح یا فوتی

هر گونه تحصن و تجمع و موارد مربوط به اغتشاشات

موارد مربوط به تیراندازی اعم از وجود یا عدم وجود مجروح یا فوتی

خودکشی

وقوع سیل، طغیان رودخانه و طوفان، رانش زمین، نشست زمین و زمین لرزه بالای 5/3 ریشتر

بمب گذاری و هر نوع انفجار مواد آتش زا و خطرناک

مسمومیت گروهی از دو نفر به بالا

آلودگی آب و هوا

حوادث مربوط به اماکن خاص

موارد فوت یا جراحت افراد شاخص در استان

حوادث تروریستی و حوادث صنعتی  اعم از وجود یا عدم وجود مجروح یا فوتی

حوادث مربوط به مواد خطرناک اعم از واژگونی یا سانحه وسائل نقلیه حمل کننده مواد خطرناک یا حوادث مربوط به کارخانجات و مخازن نگهداریمواد خطرناک

آتش سوزی با منشا طبیعی و یا انسانی  اعم از وجود یا عدم وجود مجروح یا فوتی

شیوع و بروز بیماری های نوپدید و طغیان بیماری اندمیک  و اپیدمی بیماری

حوادث دریایی، ریلی ، هوایی

نزاع قومی

اعمال خشونت و حوادث شغلی کارکنان اورژانس 115

حمله حشرات

قطع سیستم های ارتباطی

اختلال در تردد به جزایر سه گانه ، قشم و هرمز

غرق شدگی

هر حادثه ای که بیشتر از 4 مصدوم /بیمار یا  2 فوتی داشته است.