بخش بستري

  • 1394/08/04
  • 13:44:48
  • 14005

اين بخش بسيار شكيل و زيبا به صورت اتاق هاي يك تخته، دو تخته، سه تخته و VIP  طراحي شده اند. اين اتاق ها علاوه بر ديد زيبا به فضاي سبز بيمارستان، داراي امكاناتي چون تخت هاي تمام اتوماتيك، سيستم احضار پرستار، يخچال، تلويزيون، كاناپه  و مبل تخت خواب شو براي همراه بيمار است. تیم مجرب پزشکی و پرستاری بصورت شبانه روزی به بیماران این بخش ارائه خدمت می نمایند.