فوريت هاي پزشكي

  • 1395/02/20
  • 10:56:30
  • 10670

فوريت هاي پزشكي

مركز فوريت هاي پزشكي  در ساختماني مجزا در  مجاورت  بيمارستان  با بهره گيري از  كارشناسان و تكنسين هاي  مجرب و زبده و  استفاده از آمبولانس هاي  پيشرفته و مجهز به بهترين تجهيزات پزشكي  مورد نياز براي انجام ماموريت هاي 115 راه اندازي شده  است  . اين مركز  قابليت انجام سه ماموريت همزمان  با امكان اجراي عمليات CPR  در محل را  دارا بوده و با توجه به مساحت جزيره ، زمان رسيدگي  به مصدوم و ارائه خدمات پيش بيمارستاني مطابق با استانداردهاي كشوري عرضه مي گردد.