پزشكان بيمارستان كيش

نام پزشك گروه تخصص

دكتر فرزانه سروقدی گروه پزشكی : غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان


متخصص داخلی و فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیزم بزرگسالان - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی - دارای بورد تخصصی بیماریهای داخلی و غدد - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران

دكتر حسین توسل گروه پزشكی : جراح عمومی


متخصص جراحی عمومی و لاپاراسكوپی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی ایران - دارای بورد تخصصی جراحی عمومی - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ایران

دكتر آذین آیت الهی گروه پزشكی : پوست ، مو و زیبایی


متخصص پوست، مو و زیبائی - فارغ التحصیل و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

دكتر فاطمه توكلی گروه پزشكی : كودكان و نوزادان


متخصص بیماریهای كودكان و نوزادان - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی بیرجند - پزشك عمومی از دانشگاه آزاد مشهد

دكتر مجتبی خادمی گروه پزشكی : گوارش و كبد


فوق تخصص گوارش و كبد - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز

دكتر علیرضا خرمن دار گروه پزشكی : غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان


فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز

دكتر نرگس ژیان عابد گروه پزشكی : ژنتیك


متخصص ژنتیك از دانشگاه علوم پزشكی ایران - پزشك عمومی از دانشگاه آزاد مشهد - عضو انجمن ژنتیك و نوروژنتیك ایران

دكتر جواد شكیباپور گروه پزشكی : گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


متخصص گوش،حلق و بینی و جراحی سر و گردن - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی مشهد - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان و دانشگاه آزاد شیراز

دكتر حسن طالب زاده گروه پزشكی : جراح عمومی


متخصص جراحی عمومی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی مشهد - دارای بورد تخصصی جراحی عمومی و دوره های تكمیلی لاپاراسكوپی

دكتر فرزان فرهمند گروه پزشكی : كودكان و نوزادان


فوق تخصص گوارش كودكان - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - متخصص كودكان و نوزادان - فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی - پزشك عمومی از دانشگاه شهید بهشتی