پزشكان بيمارستان كيش

نام پزشك گروه تخصص

دکتر سید احمد حجازیان یزدی گروه پزشكی : بیهوشی و مراقبتهای ویژه


متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران - پزشک عمومی از دانشگاه آزاد یزد

دكتر بابك فتح آبادی گروه پزشكی : بیماریهای داخلی


متخصص بیماریهای داخلی،‌ فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی بیرجند - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دكتر علی میرصادقی گروه پزشكی : جراحی عمومی


متخصص جراحی عمومی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز - دارای بورد تخصصی جراحی عمومی - دارای گواهینامه لاپاراسكوپی - عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دكتر نیلوفر محمدی گروه پزشكی : بیهوشی و مراقبت های ویژه


متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی ایران - دارای بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران

دكتر فرید فریدونی گروه پزشكی : بیماریهای داخلی


متخصص بیماریهای داخلی،‌ فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی همدان

دكتر نسیم یارمحمدی گروه پزشكی : زنان و زایمان


جراح و متخصص زنان و زایمان - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ارومیه - دارای بورد تخصصی زنان و زایمان - عضو انجمن جراحان زنان و زایمان ایران - دوره های تخصصی لاپاراسكوپی

دكتر فرزانه عربی گروه پزشكی : زنان و زایمان


جراح و متخصص زنان و زایمان - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران - دارای بورد تخصصی زنان و زایمان - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

دكتر فیض محمد نورایی گروه پزشكی : جراح كلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)


جراح بیماریهای كلیه و مجاری ادراری - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - گواهینامه تخصصی سنگ شكنی از كشور آلمان

دكتر سید محمد رضا طواف زاده گروه پزشكی : چشم پزشكی


جراح و متخصص چشم پزشكی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

دكتر مسعود عزیزی گروه پزشكی : گوارش و كبد


فوق تخصص گوارش و كبد و متخصص داخلی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز - دارای بورد تخصصی داخلی و بورد فوق تخصصی گوارش - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی جهرم