پزشكان بيمارستان كيش

نام پزشك گروه تخصص

دكتر مرضیه دِهگان گروه پزشكی : كودكان و نوزادان


متخصص كودكان و نوزادان، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی ایران. پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی گیلان. عضو انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر و انجمن تغذیه و گوارش كودكان ایران. گواهینامه دوره احیای نوزاد

دكتر زهرا موسوی نعمتیه گروه پزشكی : كودكان و نوزادان


متخصص كودكان و نوزادان، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران. پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی زنجان. تخصص پره بورد بیماریهای كودكان و نوزادان. عضو انجمن علمی اطفال ایران و انجمن تغذیه كودكان ایران

دكتر فاطمه رمضان زاده گروه پزشكی : زنان، زایمان،‌ نازایی و لاپاراسكوپی


فلوشیپ نازایی(IVF) و لاپاراسكوپی از دانشگاه علوم پزشكی تهران - متخصص زنان و زایمان، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران - استاد دانشگاه و بازنشسته هیئت علمی دانشگاه

دكتر رامش دانشمند گروه پزشكی : كودكان و نوزادان


متخصص كودكان و نوزادان - فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران - دارای بورد تخصصی كودكان و نوزادان - عضو انجمن متخصصین اطفال ایران - دارای مدرك بین المللی ECFMG از ایالات متحده آمریكا

دكتر فیض محمد نورائی گروه پزشكی : جراح كلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)


جراح بیماریهای كلیه و مجاری ادراری - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - گواهینامه تخصصی سنگ شكنی از كشور آلمان

دکتر زهرا رنجبر زیدآبادی گروه پزشكی : گوش، حلق و بینی


فلوشیپ جراحی بینی و سینوس (رینولوژی)، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

دكتر نوید دقیقی گروه پزشكی : رادیولوژی


متخصص رادیولوژی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی مشهد. دارای بورد تخصصی تصویربرداری. پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دکتر اصغر بذرافشان گروه پزشكی : خون و سرطان(هماتولوژی و اونکولوژی) اطفال


فوق تخصص خون و سرطان(هماتولوژی و اونکولوژی) اطفال. متخصص کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز. عضو انجمن جهانی هموستاز و ترومبوز. عضو انجمن هماتولوژی اروپا. عضو انجمن خون و سرطان کودکان ایران

دكتر فرناز اكبری گروه پزشكی : داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)


متخصص داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)، دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشكی تهران. عضو انجمن تخصصی مغز و اعصاب ایران

دكتر احمدرضا خلیلیان گروه پزشكی : چشم پزشكی


فوق تخصص جراحی قرنیه و متخصص چشم پزشكی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان. دارای بورد تخصصی. عضو انجمن جراحان کاتاراکت و عیوب انکساری اروپا (ESCRS)، انجمن جراحان چشم آمریکا (ASCRS)، کنسول بین المللی چشم پزشکی (ICO) و انجمن چشم پزشکی ایران.