پزشكان بيمارستان كيش

نام پزشك گروه تخصص

دكتر احمد توكلی گروه پزشكی : رادیولوژی


متخصص رادیولوژی و تصویر برداری - فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد - دوره های تكمیلی سی تی از دانشگاه علوم پزشكی تهران و ام آر از كانادا

دكتر جواد بهشتی گروه پزشكی : بیماریهای عفونی


متخصص بیماریهای عفونی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - دارای بورد تخصصی بیماریهای عفونی

دكتر فاطمه رمضان زاده گروه پزشكی : زنان ، زایمان و نازایی


فلوشیپ نازایی و لاپاراسكوپی دانشگاه علوم پزشكی تهران سال 1382 - متخصص زنان ، زایمان - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران سال 1366 - پزشكی عمومی ازدانشگاه علوم پزشكی تهران سال1361 - استاد دانشگاه و بازنشسته هیئت علمی دانشگاه

دكتر پریسا طاهرزاده گروه پزشكی : زنان ، زایمان و نازایی


متخصص زنان و زایمان - فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران - دارای بورد تخصصی زنان و زایمان - دوره های هیستروسكوپی و سونوگرافی

دكتر حمیدرضا نوروزی گروه پزشكی : رادیولوژی


متخصص رادیولوژی،فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی مشهد - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد - دارای بورد تخصصی رادیولوژی - عضو هیئت علمی دانشگاه زاهدان (از1387 الی1390) - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد(از1390 الی 1394)

دكتر مهری رایكا گروه پزشكی : زنان ، زایمان و نازایی


متخصص بیماریهای زنان و زایمان ، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی ایران - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران - دارای بورد تخصصی زنان و زایمان - دوره های مقدماتی و پیشرفته سونوگرافی،لاپاراسكوپی و هیستروسكوپی - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد كرج (5 سال) - كارشناس صدا و سیما (10 سال) - پزشك متخصص حج و زیارت از سال 1387 تاكنون

دكتر سید مرتضی میرعرب گروه پزشكی : چشم پزشكی


متخصص چشم پزشكی - فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی - پزشكی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی - دارای بورد تخصصی چشم - عضو انجمن چشم پزشكی ایران و آمریكا - دارای مدرك سونوگرافی چشم از دانشگاه U.S.C.

دكتر مریم سمنانی گروه پزشكی : قلب و عروق


فوق تخصص قلب و عروق - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران - دارای بورد تخصصی

دكتر فرهاد عباسی گروه پزشكی : چشم پزشكی


متخصص چشم پزشكی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز - پزشك عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز - دارای بورد تخصصی چشم پزشكی

دكتر رضا نونهال آذر گروه پزشكی : پوست ، مو و زیبایی


متخصص پوست ، مو و زیبایی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - پزشك عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - دارای بورد تخصصی پوست و مو - عضو انجمن متخصصین پوست ایران - دوره آموزش لیزر از ایتالیا