پزشكان بيمارستان كيش

نام پزشك گروه تخصص

دكتر علیرضا رنجبر نائینی گروه پزشكی : داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)


متخصص داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی) - فارغ التحصیل دانشگاه جندی شاپور اهواز - استادیار دانشگاه آجا - پزشك عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز

دكتر نیما دارابی گروه پزشكی : رادیولوژی


متخصص رادیولوژی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی مشهد - دارای گواهینامه تخصصی رادیولوژی - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دكتر مصطفی نادعلی نژاد گروه پزشكی :  بیماریهای داخلی


متخصص بیماریهای داخلی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران - پزشك عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران - دارای مدارك تخصصی CBIATCطب سوزنی از پكن و طب سنتی از IR Traditional Medical Center

دكتر كرم اله طولابی گروه پزشكی : لاپاراسكوپی


فوق تخصص لاپاروسكوپی پیشرفته از دانشگاه Hull كشور انگلستان. دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشكی تهران. دكترای پزشكی عمومی : دانشگاه علوم پزشكی تهران. دارای بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران. دوره آموزشی جراحی با حداقل تهاجم و لاپاراسكوپی پیشرفته گوارش ازIRCAD-EITS فرانسه. دوره آموزشی جراحی پیشرفته لاپاروسکوپی (گوارش) ازبیمارستان Saint Pierre بلژیک.

دكتر علی محتشمی گروه پزشكی : ارتوپدی


فلوشیپ جراحی ستون فقرات از دانشگاه علوم پزشكی ایران - متخصص جراحی استخوان و مفاصل - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز - پزشكی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی تهران - دارای بورد تخصصی جراحی استخوان و مفاصل - دارای گواهینامه جراحی ارتوپدی و ستون فقرات از آلمان