برنامه كلینیك های تخصصی وفوق تخصصی بیمارستان
از تاریخ 1397/10/29 تا تاریخ 1397/11/05

نوجه نمایید برنامه کلینیک ها به صورت هفتگی می باشد و ابتدای هر هفته برنامه جدید جایگزین می شود
دانلود برنامه

زنان و زايمان

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر فرشته دارابيان متخصص زنان و زايمان ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر -
دكتر سيمين شرفي متخصص زنان و زايمان ب- صبح ب- صبح ب- صبح - - - -
دكتر آزيتا محمدي نژاد متخصص زنان و زايمان ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- صبح - - -
دكتر شيوا گل نواز متخصص زنان و زايمان - - - ب- عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر -

بيماريهاي داخلي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر مصطفي نادعلي نژاد متخصص بيماريهاي داخلي ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح -
دكتر محسن نقيبي متخصص بيماريهاي داخلي ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح
دكتر سعيد ناظر متخصص بيماريهاي داخلي - - - ب- عصر ب- عصر ب- عصر -

راديولوژي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر رسول پاكزاد متخصص راديولوژي ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - -

بيهوشي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر سيد احمد حجازيان يزدي متخصص بيهوشي - - - ب- عصر ب- عصر ب- عصر -
دكتر نويد زمانيان متخصص بيهوشي ب- عصر ب- عصر ب- عصر - - - -

روانپزشكي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر اميد يحيي زاده متخصص روانپزشكي - - ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- صبح
دكتر خديجه مقدسيان شهيدي متخصص روانپزشكي ب- عصر ب- عصر - - - - -

پزشكي عمومي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر نگين ميرزائي دكتراي پزشكي عمومي ب- صبح - - - - - -

جراحي عمومي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر حسن طالب زاده فاروجي متخصص جراحي عمومي ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- صبح

جراحي مغز واعصاب

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر حسام راحتلو متخصص جراحي مغز واعصاب ب- صبح ب- صبح - - - - -
دكتر امير مهابادي متخصص جراحي مغز واعصاب - - ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح -

گوش،حلق و بيني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر مجيد نصيري متخصص گوش،حلق و بيني ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - - - -
دكتر جابر قرشي متخصص گوش،حلق و بيني - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

كودكان و نوزادان(اطفال)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر متين بختياري هفت لنگي متخصص كودكان و نوزادان(اطفال) - - - - - ب- عصر ب- صبح
دكتر فاطمه توكلي متخصص كودكان و نوزادان(اطفال) ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر -

جراحي كليه و مجاري ادراري(اورولوژي)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر محمد امين افراسيابي متخصص جراحي كليه و مجاري ادراري(اورولوژي) ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر -

مامايي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مريم رهنما رود پشتي كارشناس مامايي ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- عصر ب- صبح ب- صبح
وحيده شاكري كارشناس مامايي ب- عصر - ب- عصر - - ب- عصر -
شيوا رادمان منش كارشناس مامايي - ب- عصر - ب- عصر ب- صبح - -

چشم پزشكي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر احمد رضا خليليان فوق تخصص چشم پزشكي ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

ارتوپدي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر مصطفي بصيري متخصص ارتوپدي - - ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر -
دكتر علي محتشمي فوق تخصص ارتوپدي ب- عصر ب- عصر - - - - -

داخلي مغز و اعصاب(نورولوژي)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر احمد قمي فر متخصص داخلي مغز و اعصاب(نورولوژي) - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

روماتولوژي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر رامين رفيعي لتياني فوق تخصص روماتولوژي - - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح

تغذيه

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پريسا پرويزي كارشناس تغذيه ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح -

شنوايي سنجي(اديولوژي)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
الهه قادري قهفرخي كارشناس شنوايي سنجي(اديولوژي) - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

پوست،مو و زيبايي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر مجيد شهدي متخصص پوست،مو و زيبايي - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

بينايي سنجي(اپتومتري)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ماندانا افشاري نفر كارشناس بينايي سنجي(اپتومتري) ب- صبح و عصر ب- صبح ب- صبح و عصر ب- صبح ب- صبح و عصر ب- صبح -

گوارش و كبد

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر بهرام سيفي زارعي فوق تخصص گوارش و كبد - - - - - ب- صبح و عصر -

قلب و عروق

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر حميدرضا رحمن پور متخصص قلب و عروق ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - - - - -
دكتر سودابه نجاتي متخصص قلب و عروق - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

روانشناسي باليني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مريم حق شناس كارشناس روانشناسي باليني - ب- عصر - ب- عصر - ب- عصر ب- صبح
زهرا حاج صادقي كارشناس روانشناسي باليني ب- عصر - ب- عصر ب- صبح ب- صبح و عصر ب- صبح ب- صبح

ارتوپدي فني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سميه ملازم الحسيني كارشناس ارتوپدي فني ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر -