پزشكان بيمارستان كيش

نام پزشك گروه تخصص

دكتر طرلان صادقی گروه پزشكی : داروسازی


دكترای حرفه ای داروسازی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی زنجان - مسئول فنی داروخانه بیمارستان كیش

دكتر مجید نصیری گروه پزشكی : گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


متخصص گوش،حلق،بینی و جراحی سر و گردن - فارغ التحصیل دانشگاه فریدریش ویلهلم بُن آلمان - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران

دكتر بیژن آریا گروه پزشكی : جراحی عمومی


متخصص جراحی عمومی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز 1372 - دارای بورد تخصصی جراحی عمومی - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی شیراز - عضو انجمن جراحان ایران ، هیئت مدیره نظام پزشكی(4دوره) ، دادستان نظام پزشكی گلستان(3دوره) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی گلستان از 1373

دكتر نرجس سروش گروه پزشكی : جراحی عمومی


متخصص جراحی عمومی - فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران - دارای مدرك تخصصی اونكوسیتیك پستان از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

دكتر امیرحسین ضیائی بیگدلی گروه پزشكی : كودكان و نوزادان


متخصص كودكان و نوزادان - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه - پزشكی عمومی از دانشگاه آزاد واحد پزشكی تهران - دارای بورد تخصصی اطفال

دكتر فرنوش بیدوئی گروه پزشكی : طب سنتی و طب سوزنی


متخصص طب سنتی ، طب سوزنی و ماساژ درمانی - فارغ التحصیل دانشگاه پكن چین عضو انجمن طب سنتی،طب سوزنی ایران و انجمن چاقی آمریكا - دارای مدرك Integrative Medicine طب تلفیقی از دانشگاه پكن چین

دكتر امید یحیی زاده گروه پزشكی : روانپزشكی


متخصص روانپزشكی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - پزشك عمومی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی كاشان

دكتر محسن سروش گروه پزشكی : روماتولوژی


قوق تخصص روماتولوژی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران سال 1383 - متخصص داخلی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران سال 1379 - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ایران سال 1371 - دارای بورد فوق تخصصی روماتولوژی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی ارتش - دبیر انجمن روماتولوژی ایران - استادیار دانشگاه علوم پزشكی ارتش از سال 1383

دكتر رامش دانشمند گروه پزشكی : كودكان و نوزادان


متخصص كودكان و نوزادان - فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران - دارای بورد تخصصی كودكان و نوزادان - عضو انجمن متخصصین اطفال ایران - دارای مدرك بین المللی ECFMG از ایالات متحده آمریكا

دكتر حمیدرضا رحمانپور گروه پزشكی : قلب و عروق


متخصص قلب و عروق - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی ایران - پزشكی عمومی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - دارای بورد تخصصی قلب و عروق

ارتباط با

بیمارستان کیش

آدرس : جزیره كیش ، میدان هرمز ، بلوار حریره ، خیابان ابن سینا

تلفن : 10-44459400 076

فاکس : 44459409 076

کد پستی : 85415 - 79416

سامانه پیامک : 100005474

واتساپ : 00989382279878

ایمیل : info@Kishhospitalfz.com

اینستاگرام : Kish.Hospital

صفحه ما در اینستاگرام