آگهي واگذاري فروشگاه مواد غذايي بيمارستان

 • 1399/03/18
 • 14:26:25
 • 356

(( آگهي مزایده عمومی یک مرحله­ای))

 • مزایده‌گزار: بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي منطقه آزاد كيش
 • نوع مزایده: عمومی یک مرحله­ای
 • موضوع مزایده: عبارت است از واگذاری فروشگاه مواد غذايي بيمارستان كيش
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل می­باشد.

  

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش

شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است. هزینه­های درج آگهی‌ در روزنامه به عهده برنده مزایده می‌باشد. به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء غیر مجاز و سپرده‌های کمتر از میزان تعیین شده، يا ارائه چک‌های بانکی و شخصی و نظایر آن براي تضمين شركت در مزایده و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. اعتبار پیشنهادات واصله سه ماه می‌باشد و با نظر مزایده­گزار برای یک دوره قابل تمدید است. ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 44459417 تماس گرفته و يا به سايت www.kishhospitalfz.com  مراجعه فرماييد. حد نصاب شرکت کنندگان: حداقل تعداد شرکت­کنندگان جهت بازگشایی پاکات "الف"، "ب" ۳ شرکت­کننده و پاکات پیشنهاد قیمت"ج"  ۲ شرکت­کننده می­باشد.  زمان بازگشایی پیشنهادات: پیشنهادات واصله ساعت ۱۰ صبح روزي يكشنبه مورخ 25/03/99 در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی مزایده­گزار بازگشایی خواهد شد.

 حضور نماینده تام­الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­باشد. شرایط مزایده: دفتر مرکزی: بيمارستان كيش  ـ تلفن:  44459401-9  مبلغ خرید اسناد مزایده: مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال که می‌بایست به حساب شماره 4110-43-7766555-2  نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام بيمارستان كيش واریز گرد. آخرین مهلت زمان تحویل پاکات مزایده: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد لغایت ساعت ۱۶:۰۰ روزپنج شنبه مورخ 22/03/99 محل تحویل پاکات مزایده:

 • دفتر مرکزی: جزیره کیش، ميدان هرمز، بلوار كرانه، دبيرخانه بيمارستان كيش ـ تلفن: 44459401-9 مهلت فروش اسناد مزایده: از روز شنبه  مورخ 17/3/99 لغایت پایان وقت اداری روزچهار شنبه مورخ 21/3/99 محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات

 

 • شرکت­کنندگان می­بایست مبلغ يكصد وپنجاه ميليون ريال تضمین شرکت در مزایده را به یکی از دو روش ذیل ارائه نمایند:
  • واریز نقدی به شماره حساب مندرج در اسناد و ارائه فیش بانکی مربوطه
  • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش برای مدت ۳ ماه و قابل تمدید برای یک دوره ۳ ماهه دیگر.
  • ارائه ضمانتنامه شرکت در مزایده از موسسات مالی و اعتباری توسط پیشنهاد دهندگان مجاز نمی­باشد.
  • مهلت فروش اسناد مزایده: از روز شنبه مورخ 17/03/99 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  21/03/99
  • محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
  • دفتر مرکزی: جزیره کیش، ميدان هرمز، بلوار كرانه، بيمارستان كيش تلفن : 9- 44459401
  • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهار راه شهید حقانی (جهان کودک)، نبش کوچه کیش، شماره ۴۵، تلفن: ۸۶۰۸۴۷۶۸ ـ ۰۲۱
  • مبلغ خرید اسناد مزایده: مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال که می‌بایست به حساب شماره 2-7766555-43-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام بيمارستان كيش واریز گردد.
  • آخرین مهلت زمان تحویل پاکات مزایده: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد لغایت ساعت ۱7:۰۰ روزپنج  شنبه مورخ 22/03/99
  • محل تحویل پاکات مزایده:
  • دفتر مرکزی: جزیره کیش، ميدان هرمز، بلوار كرانه، بيمارستان كيش،‌دبيرخانه بيمارستان ـ تلفن: 44459401-9
  • حدنصاب شرکت کنندگان: حداقل تعداد شرکت­کنندگان جهت بازگشایی پاکات "الف"، "ب"  ۳ شرکت­کننده و پاکات پیشنهاد قیمت"ج"  ۲ شرکت­کننده می­باشد.
  • زمان بازگشایی پیشنهادات: پیشنهادات واصله ساعت ۱۰ صبح روز يك  شنبه مورخ 25/03/99 در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی مزایده­گزار بازگشایی خواهد شد. حضور نماینده تام­الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­باشد.
  • شرایط مزایده:
  • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
  • هزینه­های درج آگهی‌ در روزنامه به عهده برنده مزایده می‌باشد.
  • به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء غیر مجاز و سپرده‌های کمتر از میزان تعیین شده، يا ارائه چک‌های بانکی و شخصی و نظایر آن براي تضمين شركت در مزایده و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • اعتبار پیشنهادات واصله سه ماه می‌باشد و با نظر مزایده­گزار برای یک دوره قابل تمدید است.
  • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 44459417 تماس گرفته و يا به سايت www.kishhospitalfz.com مراجعه فرماييد.