فيزيوتراپي

به طور كلي در بخش فيزيوتراپي خدمات به صورت سرپايي و نيز براي بيماران بستري انجام مي شود بيماران با انواع ضعف عضلاني، اختلال عملكرد عضلات و تاندون ها ، پس از عمل جراحي، آرتروز، دردهاي مفصلي، دردهاي گردن و كمر، درد زانو و آرنج و نيز بعد از شكستگي ها به صورت سرپايي مراجعه و درمان مي شوند.

براي فيزيوتراپي بيماران بستري، درمان باليني انجام مي شود.

فيزيوتراپي در اين مركز شامل بخش هاي زير است:

  1.  الكتروتراپي
  2.  تمرين درماني
  3.  ليزر

دستگاههاي مورد استفاده عبارتند از : اشعه مادون قرمز، هات پك استفاده از امواج اولتراسوند، استفاده از امواج ديامتري، تنس، استفاده از ويبراتور