فيزيوتراپي

  • 1394/08/04
  • 13:49:36
  • 14400

در بخش فيزيوتراپي خدمات به صورت سرپايي و نيز براي بيماران بستري انجام مي شود. بيماران با انواع ضعف عضلاني، اختلال عملكرد عضلات و تاندون ها ، پس از عمل جراحي، آرتروز، دردهاي مفصلي، دردهاي گردن و كمر، درد زانو و آرنج و نيز بعد از شكستگي ها به صورت سرپايي مراجعه و درمان مي شوند.

براي فيزيوتراپي بيماران بستري، درمان باليني انجام مي شود.

فيزيوتراپي در اين مركز شامل بخش هاي زير است:

  •  1. الكتروتراپي
  •  2. تمرين درماني
  •  3. ليزر

دستگاههاي مورد استفاده عبارتند از : اشعه مادون قرمز، هات پك، استفاده از امواج اولتراسوند، استفاده از امواج ديامتري، تنس، استفاده از ويبراتور.

این بخش مجهر به پذیرش اختصاصی و پیشخوان الکترونیکی پرداخت بانکی جهت رفاه حال مراجعین می باشد.