تصويربرداري

بخش تصويربرداري

بخش تصويربرداري پزشكي بيمارستان كيش، مجهزترين و پيشرفته ترين تجهيزات را براي همكاري با پزشكان باليني در كمك به بيماران و تشخيص بيماري آن ها فراهم كرده است. اين مركز با ارائه خدمات جامع و دقيق PACKS در زمينه تصويربرداري پزشكي  با قابليت  مشاهده  گرافي هاي بيمار در اقصي نقاط جهان توسط پزشك مورد نظر، به صورت شبانه روزي درصدد جلب رضايت پزشكان و بيماران محترم است.

1-M R I 

2- CT Scan

3- راديولوژي ديجيتال

4- سونوگرافي 4 بعدي و كالر داپلر  

5-پانوركس و OPG ديجيتال

6-ماموگرافي ديجيتال

7-سنجش تراكم استخوان  

8-راديولوژي پرتابل

9-CARM در اتاق عمل

10- فلوروسكوپي