آندوسكوپي و كولونوسكپي

در اين بخش خدماتي از جمله آندوسكوپي، كولونوسكوپي در آوردن جسم خارجي توسط فوق تخصص گوارش و متخصص داخلي انجام مي شود.

در اين بخش دستگاههاي آندوسكوپي و كولونوسكوپي با كيفيت عالي وجود دارد.

بخش آندوسكوپي بيمارستان كيش با داشتن پزشكان فوق تخصص گوارش بسيار مجرب و همچنين بهره گيري از پرستاران حاذق يكي از بخش هاي بسيار پيشرفته و مدرن بيمارستان محسوب مي شود.