بخش بستري

اين بخش به صورت بسيار شكيل و زيبا  به صورت اتاق هاي دو تخته و سه تخته و VIP و تك تخته طراحي شده اند. اين اتاق ها علاوه بر ديد زيبا به فضاي سبز بيمارستان داراي امكاناتي چون تخت هاي تمام اتوماتيك، سيستم احضار پرستار در اتاقها تلويزيون، كاناپه براي همراه بيمار تخت خواب شو است .سيستم رايانه اي وايرلس نيز در اختيار بيمار و همراهان است.