بخش مراقبت هاي ويژه قلبي CCU

  • 1394/08/04
  • 13:33:24
  • 12769

بخش CCU بيمارستان كيش با 5 تخت در فضاي آرام جهت ارائه خدمات به بيماران با مشكلات قلبي آماده شده است بیماران با مشکلاتی از قبیل انفاركتوس قلبي، فشارخون بالا، آنژين صدري، كنترل آريتمي ، مشكلات ديناميكي در اين بخش بستري مي شوند.

ايستگاه پرستاري، مجهز به كليه امكانات و تجهيزات در بخش میانی تعبیه شده تا امکان مراقبت کامل از بیماران تمامی تخت ها فراهم شود. تخت های اين بخش از نوع سه شكن با موتور ژنراتور مخصوص و دستگاه هاي پمپ انفوزيون و همچنين مانيتورهاي پيشرفته متصل به مانيتور مركزي در ايستگاه پرستاري است.